شستشو و اسید شویی مبدل های صفحه ای جوشی  به دلیل تور بولنت بودن جریان ، تمایل و گرایش مبدل به رسوب پذیری بسیار کاهش یافته. و به دلیل سرعت بالای جریان روی جداره ها از تشکیل رسوب ممانعت به عمل می آید. در مواردی که از آب با سختی بالا و دمای بالا استفاده می گردد. امکان تشکیل رسوب در این مبدل ها وجود دارد. در صورتی که صفحات توسط چربی  پوشانده شوند. پف شستشوی آن ها توسط آبگرم کافیست ، اما وقتی رسوب تشکیل و موجب کم شدن انتقال حرارت وافت فشار آب شده باشد ، شستشوی مبدل بایستی توسط یونیت (CIP) صورت پذیرد.

VIRA PHE

این یونیت شامل مخزن کوچک ذخیره اسید ، پمپ ضد اسید و شیلنگ های مربوطه می باشد . جهت شستشو بایستی از اسید ضعیف 5% نوع اسید فسفر یک خوراکی استفاده نمود. در مواقعی که شستشو به صورت مداوم صورت می پذیرد ، از اسید ضعیف 5% نوع اسید اکسالیک استفاده نمایید . سرعت جریان اسید ضعیف بایستی حداقل5/1 برابر سرعت جریان نرمال مبدل باشد .

Alfa Laval

بعد از اسید شویی و تمیز شدن مبدل جهت خنثی نمودن محیط اسیدی ، داخل مبدل را با محلول% 2- 1سدیم هیدروکسید  NaOH) یا بیکربنات سدیم(NaHC  ) ، شستشو داده ، سپس با آبگرم شستشو ی نهایی را انجام دهید.

CIP

 

عایق کاری مبدل های صفحه ای جوشی در کاربری سر مایشی

 

عایق کاری اواپراتور ها توسط عایق رولی از جنس آرمو فلکس یا مشابه آن به ضخامت 2 سانتیمتر صورت می پذیرد. در کاربری کندانسور نیاز به عایق نمی باشد . تصویر زیر نحوه انجام این امر را نشان می دهد. شستشو و اسید شویی مبدل های صفحه ای جوشی

 

 

عایق کاری مبدل های صفحه ای جوشی در کاربری گرمایشی

جهت عایق کاری مبدل های صفحه ای جوشی در کاربری گرمایشی از انواع عایق ها به شکل زیر می توان استفاده نمود.

جوشکاری مبدل های صفحه ای جوشی

جهت جوشکاری مبدل های صفحه ای جوشی به شکل ذیل عمل نمایید:

  • جریان ازت را با فشار کم داخل مداری که می خواهید جوشکاری کنید ، برقرار کنید تا دوده و آلایند ه های ناشی از جوشکاری امکان ورود به مبدل را نداشته باشند.
  • سطوحی را که می خواهید جوشکاری کنید ، با سمباده کاملا” تمیز کنید.
  • جوشکاری بایستی با سیم جوش نقره 55%-40% و دمای حداکثر 700 درجه فارنهایت نباشد.
  • مرکز شعله جوشکاری را سمت مبدل نگیرید.
  • از دستمال خیس ما بین محل جوشکاری و مبدل صفحه ای حتما” استفاده نمایید.
  • در صورتی که مبدل دارای عایق باشد ، از صفحه آلومینیومی جهت محافظت از آن استفاده نمایید.