مدیر فروش

آقای فرهاد اقبال
شماره تماس:
09106066710
داخلی: 107

مهندس فروش

خانم محبوبه سلیمی
شماره تماس:
09106066714
داخلی: 104

سرپرست فنی

آقای سعیدعزیزی
شماره تماس:
09301012010
داخلی: 5

مدیر عامل

آقای نادرطهرانی
شماره تماس:
09101606055
داخلی: 102

موقعیت

تهران،کریم خان،خیابان نجات اللهی(ویلا)،خیابان جرداق،پلاک ۲۶۹،ساختمان پردیس،طبقه ۵،واحد ۵۰۳