• خصوصیات مبدل های حرارتی صفحه ای انتقال حرارت بهتر نسبت به سایر انواع مبدل ها
 •  توانایی تغییر اندازه سطح انتقال حرارت
 •  بازده بالا , صرفه جویی در مصرف انرژی
 • مبدل کوچکتر و فضای نصب کمتر نسبت به سایر انواع مبدلها
 •  تعمیر ,رسوب زدایی و نگهداری آسان
 •  حجم کم مایع ذخیره شده در مبدل
ALFA LAVAL
هدف هر مبدل حرارتی

 

به عبارت ساده، خصوصیات مبدل های حرارتی صفحه ای، سردتر کردن سیال گرم و یا گرم تر کردن سیال سرد، به ویژه بدون مخلوط کردن آنهاست. ممکن است خسته کننده به نظر برسد، اما هرکسی که ترمودینامیک را به خاطر می آورد، می داند که با گرما، انرژی می آید و انرژی یک کالای مهندسی است . با استفاده از مفاهیم خاصی مانند رسانایی، آنتروپی و مکانیک سیالات، این دستگاه ها می توانند گرما را از یک جریان به جریان دیگر منتقل کنند و می توانند به عنوان کندانسور، تبخیرکننده و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. مبدل حرارتی صفحه ای تنها یکی از روش های انتقال حرارت بین دو سیال است و به ویژه برای انتقال حرارت بین دو مایع مفید است.

VIRA PHE
 • better heat transfer area compared to exchangers
 • Ability to change heat transfer area
 • high efficiency saving energy
 •  PHE size & installation space are less than other type of heat exchangers
 • easy repair, clean & materiance
 • low fluidal main in PHE

Washer plate heat exchangers