حفاظت کندانسور چیلرها به وسیله ی مبدل های حرارتی صفحه ای واشر دار

سیستم لوله کشی در برج های خنک کن از نوع سیستم باز می باشد و جریان آب برای خنک شدن در مجاورت هوا قرار می گیرد. آب گرم خروجی از کندانسور چیلر ها در بالای برج کن با جریان هوا تماس می یابد. گرد و غبار های موجود در هوا با آّب در برج خنک کن ترکیب و توسط حفاظت کندانسور چیلرها سبب ایجاد لجن و ته نشین شدن در برج  می شود.

VIRA PHE

این آب وارد کندانسور می شود و سبب ایجاد لجن و ته نشین شدن در برج می شود . این آب وارد کندانسور می شود و سبب ایجاد رسوب در جداره داخلی ان ها می شود و حفاظت کندانسور چیلرها اتفاق می افتد.

با توجه به راندمان بالای مبدل های صفحه ای واشر دار و نگه داری تمیز کاری آن ها سبب می شود. که از این مبدل ها در حد فاصل برج خنک کن و سایر قسمت های سیستم تهویه مطبوع از جمله کندانسورها استفاده کرد.

ALFA LAVAL

Coil Shield از کویل های کندانسور در برابر خوردگی فلز محافظت می کند، برای مناطق ساحلی عالی است، عمر کویل های کندانسور شما را افزایش می دهد و از آنها در برابر هوای شدید شور که می تواند سیستم شما را خراب کند محافظت می کند.

راه حل های جلوگیری از خرابی زودرس سیم پیچ متنوع است. متداول ترین روش پوشش دادن سیم پیچ ها با نوعی پوشش اپوکسی یا پلیمری است. درمان و حمل و نقل به طور قابل توجهی به هزینه سیم پیچ کمک می کند. و پس از ارسال آن به کاربر، سیم پیچ باید دوباره نصب شود، هزینه دیگری است.

 

Washer plate heat exchangers

این آب وارد کندانسور می شود و سبب ایجاد لجن و ته نشین شدن در برج می شود . این آب وارد کندانسور می شود و سبب ایجاد رسوب در جداره داخلی ان ها می شود.

با توجه به راندمان بالای مبدل های صفحه ای واشر دار و نگه داری تمیز کاری آن ها سبب می شود که از این مبدل ها در حد فاصل برج خنک کن و سایر قسمت های سیستم تهویه مطبوع از جمله کندانسورها استفاده کرد و در نتیجه کندانسور را برابر ذرات آلوده کننده محیطی محافظت کرد .