بررسی تئوری و عددی روش های جدید برای افزایش نرخ انتقال حرارت به کمک نانو سیال ها توسط محققان دانشگاهی نشان داد. که با تغییر عواملی از جمله قطر نانو ذرات ایجاد میدان مغناطیسی ، جهت و میزان شارژحرارتی  می توان عوامل موثر بر مبدل های حرارتی در صنایع غذایی  را بهینه سازی کرد. و ضریب انتقال حرارت را به شدت افزایش داد.

VIRA PHE

به گزارش ایسنا  کوچک تر شدن محصولات صنعتی مانند گوشی های موبایل و رایانه ها و افزایش قابلیت های آن ها از سبب تولید مقدار زیاد گرما  در مساحت کم  میشود. لذا، افزایش ضریب انتقال حرارت یکی از اهداف مهم در محصولات خانگی و صنعتی است. استفاده از نانو سیال ها ، یکی از روش های دستیابی به افزایش نرخ انتقال حرارت در این تجهیزات است. نانو سیال ها ، به طور گسترده به عنوان عامل خنک کننده در تجهیزات مختلف مانند مبدل های حرارتی، خنک کننده های خورشیدی، میکرو کانال ها و جریان های چند مرحله ای به کار گرفته می شوند.

ALFA LAVAL

در این بین ، جریان نانو سیال ها در کانال ها در فرآیند های شیمیایی ، کاربرد های پزشکی ، حمل دارو  ، کاربردهای دارویی ، سور فاکتانت و پوشش ها دارای اهمیت زیادی است . امیر ملوندی از محققان طرح اظهار کرد : بررسی تئوری نانو سیال ها همواره با چالش های فراوانی روبرو بوده است ، به طوری که همواره نتایج تئوری با نتایج آزمایشگاهی در تناقض بوده است .هدف از این پروژه بر طرف کردن مشکلات تئوری شبیه سازی نانو سیال ها و تناقض های  مهم در بررسی رفتار های آزمایشگاهی نانو سیال هاست.

 

در توضیح بیشتر در خصوص کار های انجام شده در این طرح  می توان عنوان کرد:

بررسی امکان و نحوه ی بهینه سازی عوامل موثر بر مبدل های حرارتی در صنایع غذایی. و انتقال حرارت برای جریان نانو سیال میان دو لوله هم مرکز که تحت اثر میدان مغناطیسی قرار دارد. در واقع توزیع نانو ذرات به عنوان عامل مهم و تأثیر گذار بر نرخ انتقال حرارت به صورت دقیق  و با استفاده از نیرو های نانو مقیاس مدل سازی شده است.

 

ملوندی در مورد نتایج این طرح گفت :

انتقال حرارت زمانی به حالت بهینه نزدیک است  که تمرکز المان های حرارتی  بر روی دیواره خارجی  لوله بیشتر باشند. اما کاهش بیش از اندازه قطر نانو ذرات  سبب کاهش کارایی مبدل حرارتی می شود و باید از آن پرهیز کرد. همچنین ، افزایش قدرت میدان مغناطیسی ، لغزش روی سطوح  دیوار ها و کاهش غلظت نانو سیال نیز همگی سبب افزایش  کارایی مبدل حرارتی می شوند.

 

محقق طرح یاد آور شد :

جریان  نان سیال  کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی ، دارو سازی و سلول های خورشیدی دارد.  نتایج این تحقیقات که حاصل همکاری امیر ملوندی  کارشناس ارشد مکانیک از دانشگاه صنعتی  امیر کبیر. و امیر مهدی قاسمی دانشجوی دکترای مکانیک سیالات از دانشگاه ورکستر پلی تکنیک انستیوی آمریکا. و دکتر داوود میری گنجی عضو هیأت  علمی دانشگاه صنعتی  نو شیروانی بابل است.