به علت اهمیت بالای بهداشت و آب مقطر در صنایع دارو سازی و آب مورد استفاده. در این صنایع تحت استانداردهای خالص سازی بسیار سختگیرانه دقیق و بر اساس شرایط خاصی تولید می شود. این استانداردها شامل استانداردهای هایژنیک وگذراندن آزمایشاتی از قبیل تستTOC(میزان کربن آلی محلول درآب). تست کانداکتیویتی یا رسانندگی الکتریکی، تست سطح آلودگی میکروبی می باشد.

VIRA PHE

روش های متنوعی برای استحصال آب با خواص مذکور وجود دارد. که رایج ترین مورد تایید ترین آن ( براساس استانداردهای بین المللی)، روش تقطیر تراکمی است. در این روش آب معمولی تبخیر شده وبا تقطیر مجدد خالص سازی می شود.

 

اصلی ترین تجهیز مکانیکی مورد استفاده در سیستم تقطیر تراکمی، مبدل حرارتی است که در آن بخار آب با انتقال حرارت با آب سرد تقطیر می شود. با توجه به راندمان حرارتی بالای مبدل های صفحه ای نسبت به سایر  مبدل های حرارتی معمول. رشد استفاده از این نوع مبدل در سیستم های تقطیر دارویی در دهه ی اخیر بسیار قابل توجه بوده است.

Mars

شرکت مارس از معتبرترین شرکت ها در زمینه ی تولیدی و ارائه انواع مبدل های صفحه ای جوشی و واشری جهت کاربری ای دارویی و هایژنیک و آب مقطر در صنایع دارو سازی می باشد. این شرکت با ارائه ی انواع مبدل های صفحه ای در ظرفیت هاو سایز های مختلف پاسخگویی نیاز صنعت دارو سازی کشور به این مبدل حرارتی بوده است.