این نوع مبدل ها بیشتر برای کار با رسانه‌های تهاجمی و همچنین فشار و دماهای بالا مناسب هستند. با استفاده از فناوری صفحه به جای لوله، ضریب انتقال حرارت بالا به مهندسان ما این امکان را می دهد که سطح مورد نیاز برای عملکرد بهینه را کاهش