Tag - peristaltic pump

پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک یا پمپ غلتکی از گروه پمپ جا به جایی مثبت می باشد. این پمپ ها دارای یک لوله قابل انعطاف (تیوپ) بوده که سیال در درون آن توسط چند غلطک به جریان در می آید. Peristaltic Pump پمپ پرستالتیک بزرگ و با فشار بالا،...