پمپ پریستالتیک یا پمپ غلتکی از گروه پمپ جا به جایی مثبت می باشد. این پمپ ها دارای یک لوله قابل انعطاف (تیوپ) بوده که سیال در درون آن توسط چند غلطک به جریان در می آید. Peristaltic Pump پمپ پرستالتیک بزرگ و با فشار بالا، جهت پمپاژ سیالات