بررسی عملکرد و کاربردهای مبدل حرارتی

کاربرد مبدل حرارتی:

هیت اکسچنجر بر اساس اصول انتقال حرارت، حرارت را از یک محیط به محیط دیگر منتقل می‌کند.
این انتقال حرارت می‌تواند به سه روش انتقال حرارت، یعنی هدایت، تابش و جابجایی انجام شود.
در مبدل حرارتی، انتقال حرارت از طریق تماس مستقیم بین دو محیط صورت می‌گیرد.
این انتقال حرارت می‌تواند به صورت تک‌جریانی یا چندجریانی انجام شود.

ادامه مطلب
بررسی تاثیر رطوبت و آلودگی بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای

بررسی تاثیر رطوبت و آلودگی بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل های حرارتی MARS مقدمه عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای، که یکی از اصلی‌ترین اجزای سیستم‌های حرارتی است،تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رطوبت و آلودگی قرار می‌گیرد. در این مقاله، تأثیر این دو عامل بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای بررسی می‌شود. بررسی تاثیر رطوبت بر عملکرد

ادامه مطلب