مبدل حرارتی مارپیچی یا Spiral Heat Exchanger ، یک مبدل حرارتی دایره ای شکل با دو کانال مارپیچی متحدالمرکز است وهر کانال برای عبور یک سیال تعبیه شده است. کانال های خمیده شرایط انتقال بهینه گرما و جریان را برای طیف گسترده ای از سیالات فراهم می