فهرست مطالب(کلیک کنید) تاریخچه مبدل حرارتی صفحه ای جوشی(BPHE) تاریخچه مبدل حرارتی صفحه‌ای جوشی(BPHE) به دهه‌های قبل برمی‌گردد.   در زمان‌های گذشته، انتقال حرارت از طریق سطوح فلزی با ساختارهایی که امکان جوشکاری دقیق را فراهم می‌کردند، آغاز شد. با گذشت زمان و توسعه فناوری، مبدل حرارتی