2 ژانویه, 2024

By

No Comments

تحلیل عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله

تحلیل عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله، با استفاده از اصول انتقال حرارت و مکانیک سیالات، به بررسی انتقال حرارت بین سیال داغ درون لوله و سیال سرد درون پوسته می‌پردازد.

READ MORE +