فرم سفارش آنلاین فهرست مطالب مقدمه مبدل حرارتی صفحه‌ای برای استخر و جکوزی یکی از عناصر اساسی برای حفظ دمای آب در استخر و جکوزی است. این مبدل‌های حرارتی برای انتقال حرارت از منبع گرمایی به آب استفاده می‌شوند. عموماً در سیستم‌هایی که یک کوره گرمایی یا