فهرست مطالب مقدمه قیمت مبدل حرارتی صفحه ای واشردار الفالاوال(Alfa Laval)، بسته به اندازه و ویژگی های فنی، متغیر است. مبدل حرارتی صفحه ای واشردار یکی از انواع مبدل های حرارتی است که در صنایع مختلف استفاده می شود. این نوع مبدل حرارتی به دلیل ساختار خاص