3 ژانویه, 2024

By

No Comments

مقایسه مبدل حرارتی صفحه ای واشردار با سایر انواع مبدل های حرارتی

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار، با طراحی خاص خود، کارایی بالا، انتقال حرارت بهینه و ابعاد کوچکتر را ارائه می دهد. در مقابل، سایر مبدل های حرارتی نیاز به فضای بزرگتر، هزینه بیشتر و کارایی پایین تر دارند.

READ MORE +