خدمات تیوان مبدل ویرا

ما نماینده تولید و تامین و خدمات پس از فروش مبدل های حرارتی در صنایع می باشیم.

تخصص ما انواع خدمات مهندسی در زمینه ی طراحی ، تولید و تامین تجهیزات در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی، آشامیدنی، فولاد و معادن و صنایع سبک و سنگین و تاسیسات می باشد.

1.طراحی و تولید مبدل های صفحه ای

2.طراحی و تولید مبدل های هواخنک

3.طراحی و تولید مبدل های پوسته و لوله

4.اواپراتورها و ریکاپراتورها

5.تعمیرات و شستشوی انواع مبدل CIP