در مبدل صفحه ای نیمه جوشی با جوش دادن پلیت ها به صورت دو به دو، صفحات دوقلو مبدل بوجود می آید که در ساخت مبدل های با همین نام کاربرد دارند. این صفحات نیم جوش در قاب مبدل های حرارتی صفحه ای گسکتی قرار می گیرند. طراحی و ساخت این نوع مبدل ها برای کاربرد در سیالات با خوردگی بسیار بالا می باشد که این سیالات از میان صفحات جوش شده عبور می کنند، تنها گسکتی که در این نوع مبدل ها استفاده می شود، گسکت هایی با دو حلقه (حلقه نازل) بسته هستند که بین هر جفت صفحه دوقلو قرار می گیرد.

این گسکت ها از الاستومترهای مقاوم و یا غیر الاستومترها می باشد. ورودی هایی که شامل سیالات غیر خورنده و غیر تهاجمی می شوند به وسیله ی گسک های معمولی آب بندی می شوند.

مبدل های صفحه ای نیمه جوشی

مبدل های نیمه جوشی قابلیت مقاومت تا فشار 30bar در سمت پلیت را دارند و این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که برای نگهداری مجموعه پلیت ها به قاب های ثابت و متحرک نیاز می باشد. تحمل فشار بالا کاربرد این گونه از مبدل ها را در سیستم های تبخیر و تهویه مطبوع افزایش می دهد.

Industrial semi-welded GPHEs

کاربرد:

  • چگالنده آب/گلیکون سرد
  • اواپوتیورهای DX
  • اویل کولرها

 

  • کاربردی برای عملکردهای سنگین
  • مناسب برای سیالات خورنده آب و شور آب ها
  • تبخیر شناور با اواپورتور

مزایا:

  • وزن سبک
  • اصلاح آسان سطح انتقال حرارت برای ظرفیت های متغییر در
  • بازرسی آسان
  • راحتی تنظیف سمت سیال